Anayasa Mahkemesi (AYM), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgenin yeniden inşası amacıyla kurumlar vergisine getirilen ek verginin iptal talebini reddetti.

7440 sayılı kanun ile 2002 hesap dönemine ilişkin bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 ek kurumlar vergisi alınması hükme bağlanmıştı. Ek vergi, çeşitli istisnalardan yararlanan mükelleflere yararlandıkları istisna tutarının yüzde 5'i kadar uygulanmıştı.

AYM gerekçeli kararında, 1999 depremi ardından getirilen ek vergiye yönelik iptal başvurusunun reddedildiği kararlarına atıfta bulundu.

Kararda, deprem gibi olağanüstü olayların yaşadığı dönemde oluşan ekonomik kayıpların telafisi amacıyla -ölçülü olmak kaydıyla- ek vergilerin öngörülmesinin, mali güce göre vergilendirme ve vergi yükünün adaletli dağılımı ilkelerine aykırı olmadığına yönelik geçmiş kararlar hatırlatıldı.