GÜNDEME BAKIŞ - Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ve MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin, Aktepe Emrez'de bulunan, nükleer atık içeren eski kurşun fabrikasına yönelik, "Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan Emrez kurşun fabrikasıyla ilgili herkes bir şeyler söyledi. Biz de gerek yasa ve yönetmelikler yönünden, gerekse ilgili kurumlar nezdinde araştırarak elde ettiğimiz verileri kamuoyuyla paylaşarak kamuoyunu bilgilendirmek istedik" diyerek şu açıklamayı yaptı: 

İzmir’in Çernobil’i Temizlensin Komisyonu’ndan 14 soru... Ölümcül sonuçları olabilir! İzmir’in Çernobil’i Temizlensin Komisyonu’ndan 14 soru... Ölümcül sonuçları olabilir!

İzmir'in Çernobil'inde mutlu sona doğru... Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Demircan müjdeyi verdi: Temizlenecek İzmir'in Çernobil'inde mutlu sona doğru... Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı Demircan müjdeyi verdi: Temizlenecek

"FABRİKANIN DEŞARJ İZNİNİN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

1940 yılında faaliyete geçen, atık akümülatörden kurşun geri kazanımı yapan işletme, mevzuat değişikliği sonrası 1. Sınıf GSM'lerin ruhsatlandırma yetkisinin İZBB’ye geçmesi sonrası 05.03.2007 tarihinde tekrar ruhsat almıştır. 2010 yılında faaliyetine son verilmiştir. Bizim tespitlerimize göre İZBB, “Hurda akü ve hurda kurşundan rafine edilmiş külçe kurşun imalatı” yapan fabrikaya eksik evrakla ve görevini ihmal ederek GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermiştir. Böylece konut yerleşiminin çok yakınında, böylesine zararlı geri dönüşüm işi yapılmasının önünü açarak bugün yaşadığımız çevre felaketine sebep oldu. Üstelik çevre için son derecede zararlı, toksik ve zehirli bir madde olan kurşunun işlendiği bu fabrikanın deşarj izninin bile olmadığını düşünüyoruz. 

"BÜYÜKŞEHİR RUHSAT VERDİ"

Çünkü yazılı soru önergemizde sadece emisyon izninden bahsedilmektedir. Ekte sunduğumuz İZBB’nin yazılı soru önergemize verdiği cevapta her şey açıklıkla görülmektedir. İZBB yazı soru önergemize verdiği cevaplarda gerçeği gizlemiş, yalan beyanlarla suçunu gizlemeye çalışmıştır. Bu tür tehlikeli faaliyet konulu GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı için İZBB’nin istediği evrak listesinde 16. Madde “çevre izni veya çevre izin ve lisans belgesi” alınması zorunlu olduğu görülmektedir. İZBB GSM ruhsatını 05.03.2007 tarihinde vermiştir, oysa Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen “APAKAY – 35 – 001 numaralı Atık Akümülatörlerin Kurşun Geri Kazanım Lisans” belgesinin tarihi 16.03.2007 ‘dir. Yani İZBB geri dönüşüm lisansı olmayan firmaya GSM ruhsatı vermiştir. İZBB bu konudaki sorumuza verdiği cevapta, sadece Çevre ve Orman Bakanlığı’nın verdiği emisyon izninden bahsederek, yaptığı kanunsuz işlemi perdelemeye çalışmıştır. 

"TARİHİ OLMAYAN EVRAK DOSYAYA SONRADAN EKLENDİ"

Ayrıca bu tesisin mutlaka atık su deşarj izninin de olması gerekir. Çünkü bölgeden geçen Emrez deresine karışan bu toksik ve zehirli maddeler körfeze ulaşıp, orada ekolojik dengeyi de bozmuştur. İZBB bu tür tehlikeli atıkların açığa çıktığı GSM işyeri açma ve çalışma ruhsatı için istediği evrak listesinde 14. Madde “çevre Kirlenmesini önleyecek tedbirler hakkındaki rapor” hangi tarihte ve kim tarafından hazırlanmıştır sorumuza, “rapor , söz konusu işletme tarafından BİLA tarihinde hazırlanmıştır.” Cevabı verilmiştir. Tarihi olmayan evrak bizde dosyasına sonradan eklendiği şüphesini uyandırmıştır. 

"İZMİR'E İHANETTİR"

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 26. Maddesine istinaden söz konusu fabrikanın konut yerleşimine çok yakın mesafede  açılmasına hangi gerekçe ile karar verilmiştir sorumuza, 16.07.1969 tarihinde düzenlenen GSM açılma raporuna atıfta bulunulmuştur. Yasal düzenlemeler neticesinde yetki GSM ruhsat verme yetkisi İZBB ‘ye verilmesi sebebiyle, 1969 yılında verilen evrak geçersiz hale gelmiştir. İZBB, geçerliliği olmayan 1969 yılındaki evrakı ilgi tutarak 2007 yılında yerleşim birimine bu kadar yakın noktada tehlikeli atık içeren işyeri ruhsatı vermesi, İzmir ve Gaziemir halkına ihanettir. 

"İNSAN HAYATI HİÇE SAYILIYOR"

Söz konusu fabrikaya yer seçimi belgesi verilmiş midir? Sorumuza, İZBB  “yer seçimi ve tesis kurma iznine dosyada rastlanmamıştır.” Cevabıyla bir kez daha eksik evrakla ruhsat verdiğini itiraf etmiştir. GSM ruhsatı verilmesi esnasında dosyasında eksik evrak var mıdır? Sorumuza, İZBB “söz konusu işletmenin ruhsata esas eksik bilgi ve belgesi bulunmamaktadır” cevabını vererek bir kez daha kendini yalanlamaktadır. Deneme izni hangi tarihte verilmiştir? Sorumuza, İZBB “ ruhsat  dosyasında söz konusu işletmeye ait deneme iznine rastlanmamıştır.” Cevabıyla fabrikanın deneme sürecine tabi tutulmadığı itiraf etmiştir. Yukarıda açıklanan sebeplerle, bu kadar tehlikeli iş kolunda faaliyet  gösteren fabrikaya, İZBB tarafından eksik evrak ve 1969 yılında alınıp geçersiz  hale gelen evraklarla ruhsat verildiğini, insanların yaşadığı yerleşkeye çok yakın mesafede çalışma izni verilerek adeta insan hayatının hiçe sayıldığını görüyoruz.  

"CHP'Lİ BELEDİYELER SEBEPTİR"

CHP'li belediyeler, her zamanki gibi çevre hassasiyetleri üzerinden değil, siyasi şov amaçlı söylemlerle konuyu bugünlere taşımıştır. CHP'li Gaziemir ve İZBB Başkanları bugüne kadar bir kez olsun fabrika sahiplerine tek bir söz söylememişlerdir. Sürekli merkezi hükümeti suçlayan beyanlarda bulunmuşlardır. Eğer çevre hassasiyetleri olsaydı, Çiğli arıtma tesisi 4. Fazı çoktan bitirilmiş olurdu. İzmir’in altyapı sorunu çözülür, koku problemi ortadan kalkardı. Harmandalı felakete doğru giderken çöp sorununa kalıcı çözüm bulmak yerine, İzmir’in çöpünü Bergama’ya taşıma planları yapılmazdı. Her fırsatta “başka bir tarım mümkün” diyen Tunç Soyer, bir kez olsun asli  görevini hatırlayarak “başka bir altyapı mümkün” “başka bir trafik mümkün”  “başka bir dönüşüm mümkün” hatta başka bir İzmir mümkün diyemedi… Yazının başlığında da belirttiğimiz gibi; Bu çevre katliamına eksik ve geçersiz evrakla GSM ruhsatı veren, süreç içerisinde de tesisi denetlemeyen CHP'li belediyeler sebep olmuştur. Katil cinayet mahalline dönmüştür.