Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Çeber Turfan, “Afetler, gerek insan eliyle gerekse doğa tarafından olsun büyük hasarlara sebep oluyor. Son yaşadığımız deprem felaketinden hepimiz çok etkilendik ve çok üzüldük. On binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.  Bundan sonrasında ne yapabiliriz diye konuşmalıyız. Kalanlar için psikolojik olarak zor bir süreç devam ediyor. Mühendislerin, hekimlerin ve tüm meslek gruplarının kendi açısından durumu değerlendirmesi gereken bir zaman. Ebelerimizin de kadın, anne, bebek sağlığı hizmetlerinde ve doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerde, üreme sağlığı hizmetlerinde afetlerde önemli görevleri var. Gelecek zamanlar için öğrenelim ve bilinçlenelim. Sempozyumumuzun, Afetlerde Ulusal Ebelik Eylem Planının gerçekleşmesi adına önemli bir adım olacağına inanıyorum” diye konuştu.

“Ebelik hizmeti hayati önem taşıyor”

Sempozyum Başkanı Ebelik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ummahan Yücel, “Ebelik hizmetleri, her zaman hayati önem taşır.  Deprem bölgesinde çalışan tüm sağlık çalışanları gibi ebeler de çok büyük emek harcadılar. Yaşadıkları koşullarda hizmet veriyor olmak onları psikolojik olarak çok etkiledi. Bizler, hem Ebelik Bölümü akademisyenleri olarak hem de ebeler olarak tüm hizmetlerin nasıl ilerlediğini temasta kalarak takip etmeye çalıştık. Ebelik aynı zamanda sosyal yanı olan da bir hizmet. Orada emek veren tüm ebelere tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Ebelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman Soğukpınar ise, “Yaşamın başlangıcı olan gebelik ve doğum, bizlerin biyolojik gerçekleridir. Bir yandan yaralarımızı sararken bir yandan da ebelik hizmetini sürdürmeye devam etmeliyiz. Çünkü bu, yaşamın bir gerçeğidir. Mesleki sorumluluğumuza baktığımızda üstümüze düşenleri konuşacağız. Bu sempozyuma katkı veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sempozyum kapsamında, yaklaşık 450 ebelik meslek profesyoneli ve akademisyen; Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Elbistan, Ethiopia ve Endonezya’da yaşanan afetlerde ebelik hizmetlerini deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.